Vad är entreprenad?

Det är så ofta man hör ordet entreprenad så man tänker knappt på vad det betyder. Men nu har jag börjat fundera mer på det den senaste tiden och gjort viss forskning på området, och detta är vad jag har kommit fram till: Entreprenad är en process där en uppgift eller ett arbete tilldelas någon utanför företaget som kan göra det bättre, snabbare och förmodligen till en lägre kostnad.

Det finns många anledningar till varför detta är fördelaktigt för företag. En fördel är att man sparar tid och pengar på uppgifter som företaget kanske inte är bra på att utföra; de kan då ägna mer tid åt att fokusera på det de är bäst på. Ett annat skäl till att outsourca är att man med en extern entreprenör kan få tillgång till specialiserad kunskap som man inte skulle kunna få internt, vilket skulle kunna öka produktiviteten avsevärt. Dessutom är vissa arbeten helt enkelt för komplexa för att en person ska kunna hantera dem ensam och skulle kräva att man anställer fler anställda, vilket blir kostsamt. Detta löser detta problem genom att man helt enkelt anlitar en person externt för att utföra jobbet vilket också frigör utrymme i arbetsstyrkan. Slutligen blir det möjligt för företag att fokusera på sin kärnverksamhet och förhindrar att de slösar tid och pengar på något som inte är viktigt för att uppnå företagets mål.

Som anställd kan det vara lite skrämmande att tänka på att ens arbete läggs ut på entreprenad. När allt kommer omkring, om du gör ditt jobb bra så kommer någon annan att få äran för det (och eventuellt mer betalt). Men i sådana fall kan du behöva acceptera att det finns andra människor där ute som kan göra vissa saker bättre än du, så det är bara vettigt för organisationer att anställa dessa människor.

Anders i Sölvesborg